Intego

Infuzní systém pro pozitron emisní tomografii

 

Pozitronová emisní tomografie (PET) patří k nejmodernějším diagnostickým zobrazovacím metodám. Za pomoci fluoro-2-deoxy-D-glukózy (FDG) je schopna detekovat a zobrazit oblasti s vysokým metabolickým obratem glukózy, jakými jsou například malignity nebo zánětlivá či infekční ložiska.

  • Infuzní systém INTEGO ™ umožňuje optimalizaci při manipulaci s FDG, zajišťuje plně kontrolovaný průběh infuze a kalkulace dávky pro konkrétního pacienta s maximální přesností ± 2% (běžná praxe ±10%).
  • Kalkulace aktivity a určení přesného množství dávky je zajištěno prostřednictvím vestavěného kalibračního zařízení.
  • Snadná obsluha jednotky umožňuje efektivní plánování vyšetření a zároveň snižuje riziko spojené s manipulací a přípravou FDG.
  • Při použití systému INTEGO™ jsou rizika spojená s radiací nižší, až o 40%, při porovnání s běžným provozem → větší ochrana personálu → menší fluktuace pracovníků, manipulujících s FDG.
  • Injektor nevyžaduje použití injekčních jehel. Pro infuzi je připraven PAS – Patient Administration Set, který se připojuje ke kanyle pacienta.
  • Snadné ovládání a transportabilita předurčují tento systém k maximálnímu a bezpečnému pokrytí potřeb PET pracoviště.

 

medrad marketing image front 3_quater rev b 2 25medrad_frontv2_finalmachine 3

Úvodní stranaMedrad → Intego